• מנגנון פעולה המעכב את התרבות גורמי הזיהום

  • מסייע במניעת זיהומים
    חוזרים בדרכי השתן

  • להשיג בבתי המרקחת

למידע נוסף

Lap-00813-11/2021