• מנגנון פעולה המעכב את התרבות גורמי הזיהום

  • מסייע במניעת זיהומים
    חוזרים בדרכי השתן

  • להשיג בבתי המרקחת

למידע נוסף

LAP3295-0719